انتخاب محصول

قیمت و خرید پروفیل آلومینیوم

 آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۸/۰۵/۲۵

مشاهده سبد خرید

پروفیل آلومینیوم بنگاه تهران

ردیفنام محصولآلیاژسایزضخامتحالتقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1پروفیل آلومینیومسری 600010*101شاخه31500 تومانبنگاه تهران
2پروفیل آلومینیومسری 6000100*1002شاخه31500 تومانبنگاه تهران
3پروفیل آلومینیومسری 600040*1001شاخه31500 تومانبنگاه تهران
4پروفیل آلومینیومسری 600040*1001.8شاخه31500 تومانبنگاه تهران
5پروفیل آلومینیومسری 600040*1002شاخه31500 تومانبنگاه تهران
6پروفیل آلومینیومسری 6000110*1102شاخه31500 تومانبنگاه تهران
7پروفیل آلومینیومسری 6000120*1202شاخه31500 تومانبنگاه تهران
8پروفیل آلومینیومسری 600020*201شاخه31500 تومانبنگاه تهران
9پروفیل آلومینیومسری 600020*301شاخه31500 تومانبنگاه تهران
10پروفیل آلومینیومسری 600020*403شاخه31500 تومانبنگاه تهران
11پروفیل آلومینیومسری 600040*401شاخه31500 تومانبنگاه تهران
12پروفیل آلومینیومسری 600050*501شاخه31500 تومانبنگاه تهران
13پروفیل آلومینیومسری 600040*601.8شاخه31500 تومانبنگاه تهران
14پروفیل آلومینیومسری 600040*603شاخه31500 تومانبنگاه تهران
15پروفیل آلومینیومسری 600060*601شاخه31500 تومانبنگاه تهران
16پروفیل آلومینیومسری 600038*641.8شاخه31500 تومانبنگاه تهران
17پروفیل آلومینیومسری 600070*702شاخه31500 تومانبنگاه تهران
18پروفیل آلومینیومسری 600080*802شاخه31500 تومانبنگاه تهران
19پروفیل آلومینیومسری 600090*902شاخه31500 تومانبنگاه تهران

پروفیل استیل

پروفیل Z

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران

مطلب پیشنهادی آهن ارا
قیمت پروفیل استیل