انتخاب محصول

قیمت و خرید ورق آلومینیوم

 آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۸/۰۵/۲۰

مشاهده سبد خرید

ورق آلومینیوم نورد اراک

ردیفنام محصولسایزضخامتآلیاژواحدقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ورق آلومینیوم10000.33105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
2ورق آلومینیوم1250*25000.33105کیلوگرم
32200تومانبنگاه تهران
3ورق آلومینیوم1000*20000.33105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
4ورق آلومینیوم1000*20000.43105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
6ورق آلومینیوم10000.43105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
7ورق آلومینیوم1250*25000.43105کیلوگرم
32200 تومانبنگاه تهران
8ورق آلومینیوم1000*20000.53105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
9ورق آلومینیوم10000.53105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
10ورق آلومینیوم1250*25000.53105کیلوگرم
32200 تومانبنگاه تهران
11ورق آلومینیوم12000.53105کیلوگرم
32200 تومانبنگاه تهران
12ورق آلومینیوم1250*25000.63105کیلوگرم
32200 تومانبنگاه تهران
13ورق آلومینیوم12000.63105کیلوگرم
32200 تومانبنگاه تهران
14ورق آلومینیوم10000.63105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
15ورق آلومینیوم1000*20000.63105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
16ورق آلومینیوم1000*20000.73105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
17ورق آلومینیوم12500.73105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
18ورق آلومینیوم1250*25000.73105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
19ورق آلومینیوم10000.73105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
20ورق آلومینیوم1000*20000.83105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
21ورق آلومینیوم1250*25000.83105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
22ورق آلومینیوم12500.83105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
23ورق آلومینیوم10000.83105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
24ورق آلومینیوم100013105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
25ورق آلومینیوم125013105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
26ورق آلومینیوم1250*250013105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
27ورق آلومینیوم1000*200013105کیلوگرم
29000 تومانبنگاه تهران
28ورق آلومینیوم1000*20001.253105کیلوگرم
32200 تومانبنگاه تهران
29ورق آلومینیوم10001.253105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
30ورق آلومینیوم1250*25001.253105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
31ورق آلومینیوم12501.253105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
32ورق آلومینیوم1000*20001.53105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
33ورق آلومینیوم1000*20001.53105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
34ورق آلومینیوم1250*25001.53105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
35ورق آلومینیوم1000*20001.63105کیلوگرم
32000 تومانبنگاه تهران
36ورق آلومینیوم100023105کیلوگرم
32200 تومانبنگاه تهران
37ورق آلومینیوم100023105کیلوگرم
32200 تومانبنگاه تهران
38ورق آلومینیوم1250*250023105کیلوگرم
32200 تومانبنگاه تهران
39ورق آلومینیوم1000*20002.53105کیلوگرم
32200 تومانبنگاه تهران
40ورق آلومینیوم1250*25002.53105کیلوگرم
32200 تومانبنگاه تهران
41ورق آلومینیوم1250*250033105کیلوگرم
32200 تومانبنگاه تهران
42ورق آلومینیوم1000*200033105کیلوگرم
32200 تومانبنگاه تهران
43ورق آلومینیوم1000*200043105کیلوگرم
تماس بگیریدبنگاه تهران
44ورق آلومینیوم1250*250043105کیلوگرم
تماس بگیریدبنگاه تهران
مطلب پیشنهادی آهن ارا
قیمت ورق ST52

ورق مس

ورق استیل

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران