انتخاب محصول

لوله های آلومینیومی لوله ای بسیار سبک هستند به این خاطر در صنعت هوا فضا و صنایع نظامی بیشترین کاربرد را دارند.

از لوله های آلومینیومی در صنعت ساختمان و برودتی حرارتی نیز استفاده می شود و آنها را می توان از لحاظ سایز و ضخامت و جنس دسته بندی کرد. این لوله ها همانند تمام لوله ها به دو قسمت می توان تقسیم کرد:  مثل لوله های آلومینیومی بدون درز که از یک پروفیل توپر استفاده می کنند که داخل این پروفیل را خالی می کنند و لوله های آلومینیوم درزدار  که آن را با جوشکاری در راستای طول یا به صورت چرخشی درست می کنند.

لوله های آلومینیومی بدون درز جزء پرمصرف ترین  لوله های آلومینیومی است زیرا در این لوله ها از فرآیند جوشکاری استفاده نمی شود.

برخی از  لوله های آلومینیومی  با سیستم اکستروژن تولید می شوند که این نوع لوله ها نیز بدون درز هستند.

قیمت و سفارش لوله های آلومینیوم