انتخاب محصول

قیمت و خرید ورق سیاه 

آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۸/۰۵/۱۲

مشاهده سبد خرید

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیفنام محصولسایزضخامتمشخصات محصولقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ورق سیاه 3 فولاد مبارکه6000*15003شیت5600 تومانبنگاه تهران
2ورق سیاه 4 فولاد مبارکه6000*15004شیت5700 تومانبنگاه تهران
3ورق سیاه 5 فولاد مبارکه6000*15005شیت5700 تومانبنگاه تهران
4ورق سیاه 6 فولاد مبارکه6000*15006شیت5700 تومانبنگاه تهران
5ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*15008شیت5600 تومانبنگاه تهران
6ورق سیاه 10 فولاد مبارکه6000*150010شیت5500 تومانبنگاه تهران
7ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*150012شیت5500 تومانبنگاه تهران
8ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*150015شیت5500 تومانبنگاه تهران

ورق سیاه اکسین اهواز

ردیفنام محصولسایزضخامتمشخصات محصولقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ورق سیاه 20 اکسین اهواز6000*200020فابریک5200 تومانبنگاه تهران
2ورق سیاه 25 اکسین اهواز6000*200025فابریک5200 تومانبنگاه تهران
3ورق سیاه 30 اکسین اهواز6000*200030فابریک5200 تومانبنگاه تهران
4ورق سیاه 35 اکسین اهواز6000*200035فابریک4800 تومانکارخانه
5ورق سیاه 40 اکسین اهواز6000*200040فابریک4800 تومانکارخانه
6ورق سیاه 50اکسین اهواز6000*200050فابریک5400 تومانکارخانه
7ورق سیاه 60 اکسین اهواز6000*200060فابریک5400 تومانکارخانه

ورق اسید شوئی

ورق آجدار

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران