انتخاب محصول
سپری و کاربرد آن

سپری و کاربرد آن

سپری را بیشتر در ساخت درب و پنجره های گوناگون استفاده می کنند و ظاهر سپری به شکل T میباشد.   همانند ناودانی و نبشی به دو حالت پرس و فابریک تولید می شوند. از سپری ها در اتصال پل ها به ستون ها، و ساخت خرپاها و سازه های فلزی و تولید سازه های محکم مثلثی شکل استفاده می...