انتخاب صفحه

قیمت و خرید ورق روغنی

 آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۷/۱۱/۰۵

مشاهده سبد خرید

ردیفنام محصولسایزضخامتمشخصات محصولقیمتتاریخ بروزرسانیاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ورق روغنی1000-12500.5تماس بگیرید
2ورق روغنی1000-12500.6تماس بگیرید
3ورق روغنی1000-12500.7تماس بگیرید
4ورق روغنی1000-12500.8تماس بگیرید
5ورق روغنی1000-12500.9تماس بگیرید
6ورق روغنی1000-12501تماس بگیرید
7ورق روغنی1000-12501.25تماس بگیرید
8ورق روغنی1000-12501.5تماس بگیرید
9ورق روغنی1000-12502تماس بگیرید
10ورق روغنی1000-12502.5تماس بگیرید
11ورق روغنی1000-12501تماس بگیرید
12ورق روغنی1000-12502تماس بگیرید
13ورق روغنی1000-12501.2تماس بگیرید
14ورق روغنی1000-12501.25تماس بگیرید
15ورق روغنی1000-1250تماس بگیرید
16ورق روغنی1000-1250تماس بگیرید
17ورق روغنی1000-1250تماس بگیرید
18ورق روغنی1000-1250تماس بگیرید
19ورق روغنی1000-1250تماس بگیرید
20ورق روغنی1000-1250تماس بگیرید
21ورق روغنی1000-1250تماس بگیرید
22ورق روغنی1*2تماس بگیرید
23ورق روغنی1*2تماس بگیرید
24ورق روغنی1*2تماس بگیرید

ورق قلع اندود

ورق رنگی

ورق گالوانیزه

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران