انتخاب محصول

قیمت و خرید ورق روغنی

 آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۸/۰۵/۱۶

مشاهده سبد خرید

ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیفنام محصولسایز (mm)ضخامت (mm)مشخصات محصولقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه10000.4برش از رول8950 تومانبنگاه تهران
2ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه10000.5برش از رول7400 تومانبنگاه تهران
3ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه12500.5برش از رول7400 تومانبنگاه تهران
4ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه10000.6برش از رول7750 تومانبنگاه تهران
5ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه12500.6برش از رول7300 تومانبنگاه تهران
8ورق روغنی0.8 فولاد مبارکه10000.8برش از رول6700 تومانبنگاه تهران
9ورق روغنی0.8 فولاد مبارکه12500.8برش از رول6700 تومانبنگاه تهران
10ورق روغنی0.9 فولاد مبارکه10000.9برش از رول6700 تومانبنگاه تهران
11ورق روغنی0.9 فولاد مبارکه12500.9برش از رول6700 تومانبنگاه تهران
12ورق روغنی 1 فولاد مبارکه10001برش از رول6700 تومانبنگاه تهران
13ورق روغنی 1 فولاد مبارکه12501برش از رول6700 تومانبنگاه تهران
14ورق روغنی1.5 فولاد مبارکه10001.25برش از رول6700 تومانبنگاه تهران
15ورق روغنی1.5 فولاد مبارکه12501.25برش از رول6700 تومانبنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

ردیفنام محصولسایز (mm)ضخامت (mm)مشخصات محصولقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه10000.4برش از رول8200 تومانبنگاه تهران
2ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه10000.5برش از رول7400 تومانبنگاه تهران
3ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه12500.5برش از رول7400 تومانبنگاه تهران
4ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه10000.6برش از رول7200 تومانبنگاه تهران
5ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه12500.6برش از رول7600 تومانبنگاه تهران
6ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه10000.7برش از رول6800 تومانبنگاه تهران
7ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه12500.7برش از رول6700 تومانبنگاه تهران
8ورق روغنی0.8 فولاد مبارکه10000.8برش از رول6800 تومانبنگاه تهران
9ورق روغنی0.8 فولاد مبارکه12500.8برش از رول6800 تومانبنگاه تهران
10ورق روغنی0.9 فولاد مبارکه10000.9برش از رول6700 تومانبنگاه تهران
11ورق روغنی0.9 فولاد مبارکه12500.9برش از رول6700 تومانبنگاه تهران
12ورق روغنی 1 فولاد مبارکه10001برش از رول6700 تومانبنگاه تهران
مطلب پیشنهادی آهن ارا
قیمت ورق آلومینیوم

ورق قلع اندود

ورق رنگی

ورق گالوانیزه

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران