انتخاب صفحه

قیمت و خرید لوله مسی

 آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۷/۱۱/۰۵

مشاهده سبد خرید

         
لوله مسی
ردیفنام محصولسایزضخامتمشخصات محصولقیمتتاریخ بروزرسانیاضافه به لیست خریدتوضیحات
1لوله مسی1/2"0.63تماس بگیرید
2لوله مسی1/4"0.63تماس بگیرید
3لوله مسی3/8"0.63تماس بگیرید
4لوله مسی5/8"0.63تماس بگیرید
5لوله مسی1 1/8"0.75تماس بگیرید
6لوله مسی1/2"0.81تماس بگیرید
7لوله مسی5/8"0.9تماس بگیرید
8لوله مسی1/58"1تماس بگیرید
9لوله مسی1تماس بگیرید
10لوله مسی1.24تماس بگیرید
11لوله مسی1.83تماس بگیرید
12لوله مسیتماس بگیرید
13لوله مسیتماس بگیرید
14لوله مسیتماس بگیرید
15لوله مسیتماس بگیرید
16لوله مسیتماس بگیرید
17لوله مسیتماس بگیرید
18لوله مسیتماس بگیرید
19لوله مسیتماس بگیرید
20لوله مسیتماس بگیرید
21لوله مسیتماس بگیرید
22لوله مسیتماس بگیرید
23لوله مسیتماس بگیرید
24لوله مسیتماس بگیرید
25لوله مسیتماس بگیرید
26لوله مسیتماس بگیرید
27لوله مسیتماس بگیرید
28لوله مسیتماس بگیرید
29لوله مسیتماس بگیرید
30لوله مسیتماس بگیرید

لوله استیل

لوله آلومینیوم

لوله گالوانیزه

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران