انتخاب محصول

قیمت و خرید لوله مسی

 آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۸/۰۵/۲۷

مشاهده سبد خرید

لوله مسی ۰.۷۵ بابک

ردیفنام محصولسایزضخامتوضعیتطولقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1لوله مسی 0.75 بابک1/4 اینچ0.75کلاف15 متری 154000تومانبنگاه تهران
2لوله مسی 0.75 بابک3/8 اینچ0.75کلاف15 متری253000 تومانبنگاه تهران
3لوله مسی 0.75 بابک1/2 اینچ0.75کلاف15 متری340000 تومانبنگاه تهران
4لوله مسی 0.75 بابک5/8 اینچ0.75کلاف15 متری427000 تومانبنگاه تهران
5لوله مسی 0.75 بابک3/4 اینچ0.75کلاف15 متری516000 تومانبنگاه تهران
6لوله مسی 0.75 بابک7/8 اینچ0.75کلاف15 متری603000 تومانبنگاه تهران
7لوله مسی 0.75 بابک1/2 اینچ0.75کلاف15 متری349000 تومانبنگاه تهران
8لوله مسی 0.75 بابک1/4 اینچ0.75کلاف15 متری158000 تومانبنگاه تهران
9لوله مسی 0.75 بابک3/4 اینچ0.75کلاف15 متری530000 تومانبنگاه تهران
10لوله مسی 0.75 بابک3/8 اینچ0.75کلاف15 متری259000 تومانبنگاه تهران
11لوله مسی 0.75 بابک5/8 اینچ0.75کلاف15 متری439000 تومانبنگاه تهران

لوله مسی ۰.۶۳ بابک

ردیفنام محصولسایزضخامتوضعیتطولقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1لوله مسی 0.63 بابک1/4 اینچ0.63کلاف15 متری134000 تومانبنگاه تهران
2لوله مسی 0.63 بابک3/8 اینچ0.63کلاف15 متری217000 تومانبنگاه تهران
3لوله مسی 0.63 بابک1/2 اینچ0.63کلاف15 متری287000 تومانبنگاه تهران
4لوله مسی 0.63 بابک5/8 اینچ0.63کلاف15 متری362000 تومانبنگاه تهران

لوله مسی ۰.۸۱ بابک

ردیفنام محصولسایزضخامتوضعیتطولقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1لوله مسی 0.81 بابک3/8 اینچ0.81کلاف15 متری271000 تومانبنگاه تهران
2لوله مسی 0.81 بابک1/2 اینچ0.81کلاف15 متری366000 تومانبنگاه تهران
3لوله مسی 0.81 بابک3/4 اینچ0.81کلاف15 متری555000 تومانبنگاه تهران
4لوله مسی 0.81 بابک7/8 اینچ0.81کلاف15 متری650000 تومانبنگاه تهران
مطلب پیشنهادی آهن ارا
قیمت لوله اسپیرال

لوله استیل

لوله آلومینیوم

لوله گالوانیزه

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران