انتخاب محصول

سپری را بیشتر در ساخت درب و پنجره های گوناگون استفاده می کنند و ظاهر سپری به شکل T میباشد.

  همانند ناودانی و نبشی به دو حالت پرس و فابریک تولید می شوند. از سپری ها در اتصال پل ها به ستون ها، و ساخت خرپاها و سازه های فلزی و تولید سازه های محکم مثلثی شکل استفاده می کنند.

سپری ها از اتصال اجزای باریک و بلند به یکدیگر ساخته می شوند. کاربرد دیگر آن ها در ساخت اسکلت گلخانه ها و نماهای شیشه ای در سقف ها می باشد همچنین در صنایع سد سازی نیز استفاده می کنند. سپری ها قابلیت مهار کننده دارند به همین خاطر در فضاهای بالا ساختمان ها و نورگیری زیرزمین ها کاربرد زیادی دارند.

قیمت سپری ، سفارش و خرید