انتخاب محصول

لیست قیمت تیرآهن هاش آهن آرا  

تاریخ بروز رسانی ۹۷/۴/۲۸

ردیفنام محصولسایزواحدوزن تقریبیقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریشاخه125694000 تومانبنگاه تهران
2تیرآهن 14 ذوب آهن12 متریشاخه155694000 تومانبنگاه تهران
3تیرآهن 16 ذوب آهن12 متریشاخه190809000 تومانبنگاه تهران
4تیرآهن 18 ذوب آهن12 متریشاخه230964000 تومانبنگاه تهران
5تیرآهن 20 ذوب آهن12 متریشاخه2751334900 تومانبنگاه تهران
6تیرآهن 22 ذوب آهن12 متریشاخه3201579000 تومانبنگاه تهران
7تیرآهن 24 ذوب آهن12 متریشاخه3701734900 تومانبنگاه تهران
8تیرآهن 27 ذوب آهن12 متریشاخه4351964900 تومانبنگاه تهران
9تیرآهن 30 ذوب آهن12 متریشاخه5003049900 تومانبنگاه تهران