انتخاب محصول
  • چه نوع آهن آلات و اجزایی در ساخت کشتی ها بکار میروند؟

  • آیا قیمت آهن الات بکار رفته در آنها با اهن الات دیگر فرق دارد؟

مقاله پیش رو شامل اطلاعاتی کلی و تا حدی تخصصی و جامع از ساخت کشتی می‌باشد، که به توضیح مراحل ساخت و مصالح فلزی و آهن‌آلات بکار رفته در قسمت های مختلف کشتی می‌پردازد، طبیعی است که قیمت تیرآهن‌های بخش های مختلف با توجه به مراحل ساخت و درصد عناصر بکاررفته متفاوت می‌باشد.

ساخت کشتی ( Shipbuilding )

برای ساخت کشتی بایستی شرایط مختلفی که تحت تاثیر نیروهای متفاوت قرار میگیرد را بررسی کنیم تا بر اساس این نیروها ساختمان کشتی و مصالح مورد نیاز را تعیین نماییم.
نیروها به دو دسته، نیروهای ساختمانی شامل تحدب و تعقر، فشار ناشی از پیچش عرضی و فشار آب بر بدنه کشتی و نیروهای موضعی که شامل تپش سینه، ضربه سینه، بارهای محلی، فشار ناشی از حوضچه خشک، فشار ناشی از لرزش می‌باشد. البته می‌توان دسته‌بندی دیگری را نیز برای نیروها درنظر گرفت که شامل نیروهای پایا (استاتیک) و پویا (دینامیک) است.

اجزای ساختمان کشتی ( Ship building components )

برای اینکه ساختمان کشتی در مقابل نیروهای وارد بر آن مقاومت کافی و یکپارچگی سازه‌ای مناسبی داشته باشد از یک ترکیب و چیدمان سازه‌ای از ورق ها و انواع مقاطع فلزی بهره‌برده می‌شود. متناسب با مقدار نیروها در اماکن مختلف کشتی، نوع سازه کشتی در اماکن مختلف متفاوت می‌باشد.

ساخت کشتی و اهن آلات بکار رفته در آن

مقاطع فلزی پر کاربرد در ساختمان کشتی ( Used metal sections in ship building )

از قطعات مختلف بسیار زیادی استفاده می‌شود که نوع و شکل آن‌ها معمولا استاندارد بوده ولی اندازه آن‌ها متناسب با اندازه ساختمان کشتی است.

ورقه‌های فلزی (Plates)  یکی از قسمت‌های اصلی و مهم برای ساخت کشتی ورقه‌های فلزی بدنه آن است.

تسمه (Flat Bars) نوارهای باریکی که از ورقه‌های فلزی ساخته می‌شوند.

مقاطع حبابی (Bulb bar) یا (Holland Bar(HP)) که ورقه‌های فلزی باریکی هستند که یک لبه آن به شکل گرد یا حبابی درآمده باشد.

نبشی‌ها (Angle Bars) یا (L Bar) این نوع نبشی‌ها برای اتصالات قسمت های مختلف به یکدیگر و یا برای استحکام ورقه‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نبشی‌های کانالی (Channel Bars) محکم‌تر از نبشی های معمولی بوده و در جایی که استحکام زیادی مورد نیاز باشد از آن استفاده می‌شود.

سپری (Bar- T) به عنوان یکی از پرکاربرد ترین اجزاء در ساختمان کشتی  استفاده می‌شود.

 برای حفظ استحکام و صلبیت کشتی از اتصالات مختلفی استفاده می‌شود ازجمله؛ اتصالات جوشی و اتصالات پرچی.

مهمترین سازه در کف کشتی‌ها، (تیرآهن) شاه تیر بدنه اصلی می‌باشد که به عنوان ستون فقرات کشتی شناخته می‌شود. کلیه المان‌های اصلی سازه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با شاه تیر اصلی بدنه ارتباط دارند. انواع شاه‌ تیرهای اصلی (Keel) مورد استفاده در کشتی در زیر آمده‌است.

Barkeel  در این نوع شاه تیر اصلی بدنه، ارتفاع تیرآهن بین ۳ تا ۶ برابر عرض آن است. طول آن بستگی به طول کشتی دارد که به وسیله صفحات قائم به همدیگر متصل می‌شوند. این نوع شاه تیر اصلی بدنه بیشتر در لنج‌ها و قایق‌ها استفاده می‌شود.

Flat Keels عرض ورقه‌های فلزی این نوع شاه تیر ها می‌تواند ۱تا۲ متر باشد. ضخامت آن تا طول کشتی باید یکنواخت حفظ شود ولی مقدار ضخامت می‌تواند به تدریج به طرف دو انتهای کشتی کاهش پیدا کند. تیغه حامل مرکزی به شاه‌تیر اصلی بدنه متصل بوده و تقریبا روی تیغه حامل مرکزی سطحی موازی با سطح شاه‌تیر اصلی بدنه به‌طور یکنواخت در سرتاسر آن جوش داده می‌شود.

Duct keels شبیه به Flat Keels بوده با این تفاوت که به جای یک تیغه حامل مرکزی، دارای دو تیغه حامل مرکزی (Side girder) است. تیغه‌های حامل مرکزی معمولا بین دیواره‌های ضد تصادم و دیواره جلویی موتورخانه قرار گرفته و تونلی را تشکیل می‌دهد. برای استحکام تیغه‌های حامل مرکزی، از تیغه‌های عرضی قائم و یا لچکی‌ها که غالبا بین شاه‌تیر اصلی بدنه و صفحه روی تیغه حامل مرکزی قرار دارد استفاده می‌شود.

ستون‌ها (Pillars)

برای انتقال نیروهای عمودی از عرشه‌های فوقانی به عرشه‌های زیرین و کف کشتی نیاز به استفاده از یک سری ستون می‌باشد.

ستون معمولی، این ستون‌ها از پروفیل‌ها یا لوله ‌های فلزی ساخته شده‌اند.

ستون ترکیبی، این ستون‌ها عبارتند از ورقه‌های فلزی که به صورت استوانه شکل داده‌شده‌اند، گاهی اوقات بصورت مکعب‌های توخالی و یا به‌صورت نبشی‌های کانالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سازه سینه کشتی (fore end structure)

ساختمان سینه کشتی در برخورد با موج‌های بزرگ دچار تپش سینه می‌شود و نیاز به تقویت دارد. این قسمت شامل (تیرآهن) تیری محکم در جلوی کشتی می‌باشد که به‌صورت عمودی قرار گرفته است و یک سری تقویتی‌های عمودی و افقی (stringre) به آن متصل هستند.

سازه پاشنه کشتی (stern construction)  

پاشنه کشتی به دلیل اینکه در معرض کوبش (slamming)  می باشد نیاز به تقویت دارد. در این ناحیه ورق بدنه توسط یک سری فریم‌های خاص (cant frame) و عرشه این قسمت، توسط تیرهایی (cant beam) تقویت می‌شوند. همچنین تقویتی‌های افقی (stringer) از انتهای پاشنه تا اولین فریم عرضی امتداد دارند. بخش زیرآبی پاشنه توسط یک سری لچکی خاص (deep floor) به شاه تیر اصلی (تیرآهن) متصل هستند و برای تقویت آن قسمت استفاده می‌شوند.

ویدیو جالب و تماشایی از مراحل ساخت کشتی 

شرکت آهن آرا ، آهن آلاتی که در بخش‌ها و مراحل مختلف ساخت کشتی مورد نیاز است را به خریداران عزیز عرضه می نماید، برای کسب اطاعات مربوط به قیمت و شرایط فروش میتوانید به بخش های قیمت تیرآهن ،فروش تیرآهن و خرید تیرآهن مراجعه نمایید.

قیمت و خرید انواع تیراهن