ناودانی نوعی پروفیل است. ناودانی جزء گروه های پروفیل باز است ومقطع فولادی دارند. در فرآیند تولید، ناودانی ها را نورد کرده که بیلت هایی از جنس فولاد کربنی داردند و شکل ظاهری شبیه V انگلیسی می باشد به طوری که زاویه داخلی مقطع انحنای، گرد می باشد. در تولید ناودانی از 3...

ادامه مطلب