انتخاب صفحه

قیمت و خرید لوله پلی اتیلن 

آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۷/۱۱/۰۵

مشاهده سبد خرید

ردیفکد محصولسایز-میلمشخصات محصول قیمت تاریخ بروزرسانی اضافه به لیست خریدتوضیحات
1لوله پلی اتیلن16تماس بگیرید
2لوله پلی اتیلن20تماس بگیرید
3لوله پلی اتیلن25تماس بگیرید
4لوله پلی اتیلن32تماس بگیرید
5لوله پلی اتیلن40تماس بگیرید
6لوله پلی اتیلن50تماس بگیرید
7لوله پلی اتیلن63تماس بگیرید
8لوله پلی اتیلن90تماس بگیرید
9لوله پلی اتیلن110تماس بگیرید
10لوله پلی اتیلن125تماس بگیرید
11لوله پلی اتیلن140تماس بگیرید
12لوله پلی اتیلن160تماس بگیرید
13لوله پلی اتیلن180تماس بگیرید
14لوله پلی اتیلن225تماس بگیرید
15لوله پلی اتیلن250تماس بگیرید
16لوله پلی اتیلن280تماس بگیرید
17لوله پلی اتیلن315تماس بگیرید
18لوله پلی اتیلن335تماس بگیرید
19لوله پلی اتیلن400تماس بگیرید

لوله اسپیرال

لوله داربستی

لوله درز مستقیم

لوله جدار چاه

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران