انتخاب محصول

قیمت و خرید ورق گالوانیزه

 آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۸/۰۵/۱۴

مشاهده سبد خرید

ورق گالوانیزه شهرکرد

ردیفنام محصولسایزضخامتمشخصات محصولقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد10000.4برش از رول10500 تومانبنگاه تهران
2ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد10000.5برش از رول8800 تومانبنگاه تهران
3ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد12500.5برش از رول8750 تومانبنگاه تهران
4ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد10000.6برش از رول8200 تومانبنگاه تهران
5ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد12500.6برش از رول8100 تومانبنگاه تهران
6ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد10000.7برش از رول7800 تومانبنگاه تهران
7ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد12500.7برش از رول7700 تومانبنگاه تهران
8ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد10000.8برش از رول7800 تومانبنگاه تهران
9ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد12500.8برش از رول7900 تومانبنگاه تهران
10ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد10000.9برش از رول7600 تومانبنگاه تهران
11ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد12500.9برش از رول7700 تومانبنگاه تهران
12ورق گالوانیزه1 شهرکرد10001برش از رول7700 تومانبنگاه تهران
13ورق گالوانیزه 1 شهرکرد12501برش از رول7900 تومانبنگاه تهران
14ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد10001.25برش از رول7800 تومانبنگاه تهران
15ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد12501.25برش از رول7800 تومانبنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

ردیفنام محصولسایزضخامتمشخصات محصولقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد10000.4برش از رول11100تومانبنگاه تهران
2ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد12500.4برش از رول11100تومانبنگاه تهران
3ورق گالوانیزه 0.45 شهرکرد10000.45برش از رول10100 تومانبنگاه تهران
4ورق گالوانیزه 0.45 شهرکرد12500.45برش از رول10100 تومانبنگاه تهران
5ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد10000.5برش از رول9500 تومانبنگاه تهران
6ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد12500.5برش از رول9100تومانبنگاه تهران
7ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد10000.6برش از رول8650 تومانبنگاه تهران
8ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد12500.6برش از رول8400تومانبنگاه تهران
9ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد10000.7برش از رول8250 تومانبنگاه تهران
10ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد12500.7برش از رول8250 تومانبنگاه تهران
11ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد10000.8برش از رول8000 تومانبنگاه تهران
12ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد12500.8برش از رول8000 تومانبنگاه تهران
13ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد10000.9برش از رول8500 تومانبنگاه تهران
14ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد12500.9برش از رول8500 تومانبنگاه تهران
15ورق گالوانیزه1 شهرکرد10001برش از رول8500 تومانبنگاه تهران
16ورق گالوانیزه 1 شهرکرد12501برش از رول8500تومانبنگاه تهران
17ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد10001.25برش از رول8300 تومانبنگاه تهران
18ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد12501.25برش از رول8000 تومانبنگاه تهران
مطلب پیشنهادی آهن ارا
قیمت ورق استیل

ورق رنگی

ورق روغنی

ورق قلع اندود

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران