انتخاب صفحه

قیمت و خرید ورق گالوانیزه

 آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۷/۱۱/۰۵

مشاهده سبد خرید

ردیفنام محصولسایزضخامتمشخصات محصولقیمتتاریخ بروزرسانیاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ورق گالوانیزه10000.25برش از رولتماس بگیرید
2ورق گالوانیزه10000.3برش از رولتماس بگیرید
3ورق گالوانیزه10000.35برش از رولتماس بگیرید
4ورق گالوانیزه12500.4برش از رولتماس بگیرید
5ورق گالوانیزه12500.45برش از رولتماس بگیرید
6ورق گالوانیزه12500.5برش از رولتماس بگیرید
7ورق گالوانیزه12500.55برش از رولتماس بگیرید
8ورق گالوانیزه12500.6برش از رولتماس بگیرید
9ورق گالوانیزه10000.7برش از رولتماس بگیرید
10ورق گالوانیزه10000.8برش از رولتماس بگیرید
11ورق گالوانیزه12500.9برش از رولتماس بگیرید
12ورق گالوانیزه12501برش از رولتماس بگیرید
13ورق گالوانیزه12501.2برش از رولتماس بگیرید
14ورق گالوانیزه12501.25برش از رولتماس بگیرید
15ورق گالوانیزه12501.5برش از رولتماس بگیرید
16ورق گالوانیزه12502برش از رولتماس بگیرید
17ورق گالوانیزه10002.5برش از رولتماس بگیرید
18ورق گالوانیزه10003برش از رولتماس بگیرید
19ورق گالوانیزه12504برش از رولتماس بگیرید
20ورق گالوانیزه10005برش از رولتماس بگیرید

ورق رنگی

ورق روغنی

ورق قلع اندود

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران