انتخاب محصول

قیمت و خرید پروفیل Z 

آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۷/۰۵/۲۴

مشاهده سبد خرید

پروفیلZ ضخامت ۲.۵ میل

ردیفنام محصولسایزضخامتارتفاعمشخصات محصولقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1پروفیل Z تهران6 متری2.5Z*145800 تومانبنگاه تهران
2پروفیل Z تهران6 متری2.5Z*165800 تومانبنگاه تهران
3پروفیل Z تهران6 متری2.5Z*185800 تومانبنگاه تهران
4پروفیل Z تهران6 متری2.5Z*205800 تومانبنگاه تهران
5پروفیل Z تهران6 متری2.5Z*225800 تومانبنگاه تهران

پروفیلZ ضخامت ۳.۵ میل

ردیفنام محصولسایزضخامتارتفاعمشخصات محصولقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1پروفیل Z تهران6 متری3.5Z*145800 تومانبنگاه تهران
2پروفیل Z تهران6 متری3.5Z*165800 تومانبنگاه تهران
3پروفیل Z تهران6 متری3.5Z*185800 تومانبنگاه تهران
4پروفیل Z تهران6 متری3.5Z*205800 تومانبنگاه تهران
5پروفیل Z تهران6 متری3.5Z*225800 تومانبنگاه تهران

پروفیل آلومینیوم

 پروفیل استیل

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران