انتخاب محصول

قیمت و خرید میلگرد ساده آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۸/۰۵/۰۷

مشاهده سبد خرید

          شماره تماس : ۰۹۱۲۵۲۸۳۳۸۱

میلگرد ساده کویر کاشان

ردیفنام محصولسایزقیمتواحدتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خرید توضیحات
1میلگردساده کاشان5.510900 تومانکیلوگرمکارخانه
3میلگردساده کاشان6.55,800 تومانکیلوگرمکارخانه
5میلگردساده کاشان125,500 تومانکیلوگرمکارخانه
6میلگردساده کاشان145,500 تومانکیلوگرمکارخانه
7میلگردساده کاشان165,500 تومانکیلوگرمکارخانه
8میلگردساده کاشان185,500 تومانکیلوگرمکارخانه
9میلگردساده کاشان205,500 تومانکیلوگرمکارخانه
10میلگردساده کاشان225,500 تومانکیلوگرمکارخانه
11میلگردساده کاشان255,500 تومانکیلوگرمکارخانه
12میلگردساده کاشان285,500 تومانکیلوگرمکارخانه
13میلگردساده کاشان325,500 تومانکیلوگرمکارخانه
14میلگردساده کاشان365,500 تومانکیلوگرمکارخانه
15میلگردساده کاشان405,500 تومانکیلوگرمکارخانه

میلگرد ساده متین

ردیفنام محصولسایزقیمتواحدتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خرید
1میلگرد ساده متین104300 تومانکیلوگرمبنگاه تهران
2میلگرد ساده متین125000 تومانکیلوگرمبنگاه تهران
3میلگرد ساده متین145000 تومانکیلوگرمبنگاه تهران
4میلگرد ساده متین165000 تومانکیلوگرمبنگاه تهران
5میلگرد ساده متین205000 تومانکیلوگرمبنگاه تهران
6میلگرد ساده متین225000 تومانکیلوگرمبنگاه تهران
7میلگرد ساده متین255000 تومانکیلوگرمبنگاه تهران
8میلگرد ساده متین285000 تومانکیلوگرمبنگاه تهران
9میلگرد ساده متین325000 تومانکیلوگرمبنگاه تهران

میلگرد ساده آذر گستر سدید

ردیفنام محصولسایزقیمتواحدتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خرید توضیحات
1میلگرد ساده آذر گستر سدید105100 تومانکیلوگرمکارخانه
3میلگرد ساده آذر گستر سدید125,100 تومانکیلوگرمکارخانه
5میلگرد ساده آذر گستر سدید145,100 تومانکیلوگرمکارخانه
6میلگرد ساده آذر گستر سدید165,100 تومانکیلوگرمکارخانه
8میلگرد ساده آذر گستر سدید185,100 تومانکیلوگرمکارخانه
9میلگرد ساده آذر گستر سدید205,100 تومانکیلوگرمکارخانه
10میلگرد ساده آذر گستر سدید225,100 تومانکیلوگرمکارخانه
11میلگرد ساده آذر گستر سدید255,100 تومانکیلوگرمکارخانه
12میلگرد ساده آذر گستر سدید285,100 تومانکیلوگرمکارخانه
13میلگرد ساده آذر گستر سدید325,100 تومانکیلوگرمکارخانه
مطلب پیشنهادی آهن ارا
قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد استیل

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران