انتخاب محصول

قیمت و خرید ورق ST52

 آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۸/۰۵/۰۸

مشاهده سبد خرید

ورق ST52 فولاد مبارکه

ردیفنام محصولسایزضخامتمشخصات محصولقیمتمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ورق3 ST52 فولاد مبارکه1500*60003برش خورده6400 تومانبنگاه تهران
2ورق4 ST52 فولاد مبارکه1500*60004برش خورده6400 تومانبنگاه تهران
3ورق5 ST52 فولاد مبارکه1500*60005شیت6100 تومانبنگاه تهران
4ورق6 ST52 فولاد مبارکه1500*60006شیت6100 تومانبنگاه تهران
5ورق8 ST52 فولاد مبارکه1500*60008شیت6000 تومانبنگاه تهران
6ورق10 ST52 فولاد مبارکه1500*600010شیت5800 تومانبنگاه تهران
7ورق12 ST52 فولاد مبارکه1500*600012شیت5950 تومانبنگاه تهران
8ورق15 ST52 فولاد مبارکه1500*600015شیت5950 تومانبنگاه تهران

ورق ST52 اکسین اهواز

ردیفنام محصولسایزضخامتمشخصات محصولقیمتمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ورق10 ST52 اکسین اهواز2000*600010فابریک7150 تومانبنگاه تهران
2ورق12 ST52 اکسین اهواز2000*600012فابریک7250 تومانبنگاه تهران
3ورق15 ST52 اکسین اهواز2000*600015فابریک7250 تومانبنگاه تهران
4ورق20 ST52 اکسین اهواز2000*600020فابریک7600تومانبنگاه تهران
5ورق25 ST52 اکسین اهواز2000*600025فابریک6500 تومانبنگاه تهران
6ورق30 ST52 اکسین اهواز2000*600030فابریک6600 تومانبنگاه تهران

ورق A516

ورق A283

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران