انتخاب محصول

قیمت و خرید لوله استیل

 آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۸/۰۵/۲۷

مشاهده سبد خرید

لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L

ردیفنام محصولسایزردهآلیاژحالتقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1لوله استنلس استیل صنعتی1 اینچ10316L6 متری78500 تومانبنگاه تهران
2لوله استنلس استیل صنعتی1/2 اینچ10316L6 متری78500 تومانبنگاه تهران
3لوله استنلس استیل صنعتی1/2 اینچ40316L6 متری78500 تومانبنگاه تهران
3لوله استنلس استیل صنعتی11/4 اینچ10316L6 متری78500 تومانبنگاه تهران
4لوله استنلس استیل صنعتی2 اینچ40316L6 متری78500 تومانبنگاه تهران
5لوله استنلس استیل صنعتی8 اینچ10316L6 متری95000 تومانبنگاه تهران
6لوله استنلس استیل صنعتی8 اینچ40316L6 متری95000 تومانبنگاه تهران
7لوله استنلس استیل صنعتی10 اینچ10316L6 متری95000 تومانبنگاه تهران
8لوله استنلس استیل صنعتی3 اینچ80316L6 متری80000 تومانبنگاه تهران
9لوله استنلس استیل صنعتی12 اینچ10316L6 متری98000 تومانبنگاه تهران
10لوله استنلس استیل صنعتی16 اینچ10316L6 متری83000 تومانبنگاه تهران
11لوله استنلس استیل صنعتی20 اینچ10316L6 متری80000 تومانبنگاه تهران
12لوله استنلس استیل صنعتی1 اینچ80316L6 متری78000 تومانبنگاه تهران
13لوله استنلس استیل صنعتی1 اینچ40316L6 متری78000 تومانبنگاه تهران
14لوله استنلس استیل صنعتی2 اینچ10316L6 متری74000 تومانبنگاه تهران
15لوله استنلس استیل صنعتی4 اینچ10316L6 متری78000 تومانبنگاه تهران
16لوله استنلس استیل صنعتی11/2 اینچ10316L6 متری80000 تومانبنگاه تهران
17لوله استنلس استیل صنعتی1/2 اینچ80316L6 متری80000 تومانبنگاه تهران
18لوله استنلس استیل صنعتی3/4 اینچ40316L6 متری80000 تومانبنگاه تهران

لوله استنلس استیل صنعتی ۱.۴۸۴۱

ردیفنام محصولسایزردهآلیاژحالتقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1لوله استنلس استیل صنعتی1 اینچ101.48416 متری128500 تومانبنگاه تهران
2لوله استنلس استیل صنعتی2 اینچ101.48416 متری128500 تومانبنگاه تهران
3لوله استنلس استیل صنعتی3 اینچ101.48416 متری128500 تومانبنگاه تهران
4لوله استنلس استیل صنعتی4 اینچ101.48416 متری128500 تومانبنگاه تهران
5لوله استنلس استیل صنعتی5 اینچ101.48416 متری128500 تومانبنگاه تهران
مطلب پیشنهادی آهن ارا
قیمت لوله جدار چاه

لوله آلومینیوم

لوله مسی

لوله گالوانیزه

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران