انتخاب محصول

قیمت و خرید ورق استیل

 آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۸/۰۵/۲۰

مشاهده سبد خرید

ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ ۳۰۴

ردیفنام محصولسایزضخامتحالتآلیاژواحدقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ورق استنلس استیل صنعتی10000.3رول304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
2ورق استنلس استیل صنعتی10000.4رول304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
3ورق استنلس استیل صنعتی10000.5رول304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
4ورق استنلس استیل صنعتی10000.8رول304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
6ورق استنلس استیل صنعتی10001رول304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
7ورق استنلس استیل صنعتی10001.25رول304Lکیلوگرم
41000 تومانبنگاه تهران
8ورق استنلس استیل صنعتی10002رول304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
9ورق استنلس استیل صنعتی10002.5رول304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
10ورق استنلس استیل صنعتی10003رول304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
11ورق استنلس استیل صنعتی10004رول304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
12ورق استنلس استیل صنعتی10005رول304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
13ورق استنلس استیل صنعتی10006رول304Lکیلوگرم
41500 تومانبنگاه تهران
14ورق استنلس استیل صنعتی10008رول304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
15ورق استنلس استیل صنعتی12504رول304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
16ورق استنلس استیل صنعتی10005رول304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
17ورق استنلس استیل صنعتی15004رول304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
18ورق استنلس استیل صنعتی10005رول304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
19ورق استنلس استیل صنعتی10006رول304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
20ورق استنلس استیل صنعتی10008شیت304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
21ورق استنلس استیل صنعتی12500.4شیت304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
22ورق استنلس استیل صنعتی12500.5شیت304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
23ورق استنلس استیل صنعتی12500.8شیت304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
24ورق استنلس استیل صنعتی12504شیت304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
25ورق استنلس استیل صنعتی15005شیت304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
26ورق استنلس استیل صنعتی15004شیت304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
27ورق استنلس استیل صنعتی15005شیت304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
28ورق استنلس استیل صنعتی15006شیت304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
29ورق استنلس استیل صنعتی15008شیت304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
30ورق استنلس استیل صنعتی1000*20000.4شیت304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
31ورق استنلس استیل صنعتی1250*25000.4شیت304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
32ورق استنلس استیل صنعتی1000*20002.5شیت304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
33ورق استنلس استیل صنعتی1000*20000.5شیت304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
34ورق استنلس استیل صنعتی1000*20000.6شیت304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
35ورق استنلس استیل صنعتی1000*20000.7شیت304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
36ورق استنلس استیل صنعتی1000*20000.8شیت304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
37ورق استنلس استیل صنعتی1000*20001شیت304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
38ورق استنلس استیل صنعتی1000*20002شیت304Lکیلوگرم
40500 تومانبنگاه تهران
39ورق استنلس استیل صنعتی1000*20001.25شیت304Lکیلوگرم
44500 تومانبنگاه تهران
40ورق استنلس استیل صنعتی1000*20001.5شیت304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
41ورق استنلس استیل صنعتی1000*20002.5شیت304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
42ورق استنلس استیل صنعتی1000*20003شیت304Lکیلوگرم
48500 تومانبنگاه تهران
43ورق استنلس استیل صنعتی1000*20008شیت304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
44ورق استنلس استیل صنعتی1000*20004شیت304Lکیلوگرم
46500 تومانبنگاه تهران
مطلب پیشنهادی آهن ارا
قیمت ورق مسی

ورق مس

ورق آلومینیوم

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران