انتخاب محصول

قیمت و خرید ناودانی

 آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۸/۰۵/۲۵

مشاهده سبد خرید

ناودانی ناب تبریز

ردیفنام محصولسایزضخامتمشخصاتواحدقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ناودانی ناب تبریز8412 متریکیلوگرم4350 تومانکارخانه
2ناودانی ناب تبریز866 متریکیلوگرم4300 تومانکارخانه
3ناودانی ناب تبریز1036 متریکیلوگرم4350 تومانکارخانه
4ناودانی ناب تبریز10412 متریکیلوگرم4350 تومانکارخانه
5ناودانی ناب تبریز1246 متریکیلوگرم4350 تومانکارخانه
6ناودانی ناب تبریز12412 متریکیلوگرم4350 تومانکارخانه
7ناودانی ناب تبریز14412 متریکیلوگرم4350 تومانکارخانه
8ناودانی ناب تبریز1446 متریکیلوگرم4350 تومانکارخانه
9ناودانی ناب تبریز1646 متریکیلوگرم4350 تومانکارخانه
10ناودانی ناب تبریز16412 متریکیلوگرم4350 تومانکارخانه

ناودانی شکفته

ردیفنام محصولسایزضخامتواحدقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ناودانی شکفته66 متریکیلوگرم4150 تومانکارخانه
2ناودانی شکفته66 متریکیلوگرم4450 تومانکارخانه
3ناودانی شکفته86 متریکیلوگرم4450 تومانکارخانه
4ناودانی شکفته86 متریکیلوگرم4300 تومانکارخانه
5ناودانی شکفته106 متریکیلوگرم4300 تومانکارخانه
6ناودانی شکفته106 متریکیلوگرم4450 تومانکارخانه
7ناودانی شکفته126 متریکیلوگرم4450 تومانکارخانه
8ناودانی شکفته126 متریکیلوگرم4250 تومانکارخانه
9ناودانی شکفته146 متریکیلوگرم4250 تومانکارخانه
10ناودانی شکفته146 متریکیلوگرم4450 تومانکارخانه

ناودانی ابهر

ردیفنام محصولسایزضخامتواحدقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1ناودانی ابهر106 متریکیلوگرم4400تومانکارخانه
2ناودانی ابهر126 متریکیلوگرم4400 تومانکارخانه
3ناودانی ابهر146 متریکیلوگرم4450 تومانکارخانه
4ناودانی ابهر166 متریکیلوگرم4450 تومانکارخانه

سپری

نبشی و ناودانی استیل

نبشی

مطلب پیشنهادی آهن ارا
قیمت سپری

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران