انتخاب محصول

قیمت و خرید لوله مانیسمان

 آهن آرا

تاریخ بروز رسانی  ۹۸/۰۵/۲۷

مشاهده سبد خرید

لوله مانسمان ۴۰

ردیفنام محصولوزن هر شاخهسایزبرندواحدقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
3لوله مانسمان 3.38151 اینچدقیق کاوهشاخه 6 متری217000 تومانبنگاه تهران
4لوله مانسمان 3.56201/4 1 اینچدقیق کاوهشاخه 6 متری280000 تومانبنگاه تهران
5لوله مانسمان 3.68241/2 1 اینچدقیق کاوهشاخه 6 متری310000 تومانبنگاه تهران
6لوله مانسمان 3.91332 اینچدقیق کاوهشاخه 6 متری470000 تومانبنگاه تهران
7لوله مانسمان 5.16491/2 2 اینچدقیق کاوهشاخه 6 متری600000 تومانبنگاه تهران
8لوله مانسمان 5.4962.53 اینچدقیق کاوهشاخه 6 متری810000 تومانبنگاه تهران
9لوله مانسمان 6.02954 اینچدقیق کاوهشاخه 6 متری1090000تومانبنگاه تهران

لوله مانسمان ۸۰

ردیفنام محصولوزن هر شاخهسایزبرندواحدقیمتتاریخ بروزرسانیمحل تحویلاضافه به لیست خریدتوضیحات
1لوله مانسمان 2.87133/4 اینچچینشاخه 6 متری303000 تومانبنگاه تهران
2لوله مانسمان 3.3818 1 اینچچینشاخه 6 متری358000 تومانبنگاه تهران
3لوله مانسمان 3.73101/2 اینچچینشاخه 6 متری208000 تومانبنگاه تهران
4لوله مانسمان 4.852511/4اینچچینشاخه 6 متری348000 تومانبنگاه تهران
5لوله مانسمان 5.383211/2اینچچینشاخه 6 متری698000 تومانبنگاه تهران
6لوله مانسمان 5.54432 اینچچینشاخه 6 متری848000 تومانبنگاه تهران
7لوله مانسمان 7.016621/2 اینچچینشاخه 6 متری1245000تومانبنگاه تهران

لوله گوشتدار

ایمیل و تماس

آدرس

بازار آهن شاد آباد، مجتمع بهاران