انتخاب محصول

تیرآهن :

پروفیل ساختمانی یا همان تیرآهن از مهم ترین سازه های ساختمانی و صنعتی می باشدکه وظیفه اش تحمل تنش (به مقدار نیروی وارد بر واحد سطح تنش گفته میشود ) حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی است.

تولید تیرآهن :

یکی از روشهای رایج و متداول شکل دهی فلزات نورد گرم (نورد گرم  گذارندن فلز داغ بین دو غلتک است که در خلاف جهت یکدیگر است.) میباشد که در فعالیت تیرآهن بال پهن نمره ۶۰۰ تا ۱۰۰ به روش نورد گرم تولید میشود.

ابتدا شمش فولادی از نوع شمشه (بلوم )با مقطع و طول مشخص به درون کوره های حرارتی نورد ریخته شده و پس از رسیدن به درجه حرارت مورد نظر و عبور از قفسه های مجموعه غلتک ها مقطع آنها کاهش و طول آنرا افزایش داده و سپس با عبور از قفسه های نورد میانی و پایانی به شکل تیرآهن تبدیل میگردد و به طول های مورد نظر برش داده میشود، که از خصوصیات اصلی تیرآهن ها :پروفیل،طول و ماده سازنده است.

شمش فولادی یا بلوم ( اهن ارا )

*قابل ذکر است از بلوم برای ساخت ریل ،تیرآهن،قوطی،نبشی،ناودانی استفاده میشود که از فرآوردهای میانی نورد فولاد است که سطح مقطع آن بزرگتر از ۲۳۰ سانتیمتر مربع است.

انواع تیرآهن و سایز آنها : 

تیرآهن IPE: استاندار اروپا و ایران، ارتفاع ۸۰ تا ۶۰۰ میلیمتر

تیرآهن INP: استاندار چین و روسیه ، ارتفاع ۸۰ تا ۶۰۰ میلیمتر

تیرآهن IPB: تیرآهن بال پهن ، ارتفاع ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر

تیرآهن IPE * تیرآهن IPE

تیرآهن معمولی و استاندار میباشد که به شکل ا در ایران وجود دارد که طبق استاندار اروپا تولید میگردد و چون ضخامتش در بال آن ثابت است ، محبوبیت بیشتری در بازار دارد.

 

 

 * تیرآهن INP

تیرآهنی به شکل ا میباشد و از مشخصه این تیرآهن ،نازکی بالها در ابتدا و ضخیم شدن آن در انتهای تیر میباشد.

* تیرآهن IPB

  تیرآهن H  که به تیرآهن های عریض یا بال پهن معروف هستند و دو نشانه دارند: 

 علامت Vنشان دهنده سنگین بودن تیرها میباشد.

  علامت Lنشان دهنده سبک بودن تیراهن میباشد.

وزن تیرآهن

کاربرد تیرآهن:

بیشترین کاربرد تیرآهن ها در پروژه های ساختمانی و ساخت و ساز و همچنین پوشش سقف ها و پل های لانه زنبوری بصورت ستون، خرپا ، نعل درگاه و تیرمی باشد.

 قیمت روز و سفارش تیرآهن