انتخاب محصول

لوله جدار چاه، لوله هایی فولادی هستند.

لوله های جدار چاه در ابعاد و ضخامت مختلف تولید می شوند و این نوع لوله های  از دو نوع شیاردار و بدون شیار هستند.

از کاربرد زیاد این لوله ها در آبدهی چاه های عمیق و همچنین جلوگیری از ریزش آب در چاه هاست.

قیمت لوله جدار چاه